E-mail marketing (Newsletter)

E-mail poruke nezaobilazan su alat svakodnevne komunikacije i kao takve su postale popularni marketinški alat.

E-mail marketing ili newsletter marketing koristan je za poticanje interesa potrošača prema našoj usluzi ili proizvodu. Poruke u newsletterima koristimo kada ciljanu publiku želimo obavijestiti, savjetovati ili s njom komunicirati o aktualnim događajima.

Odnos s potencijalnik klijentom/kupcem potrebno je stalno održavati, a email marketing je jedan je od oblika kojim to možemo kvalitetno i učinkovito raditi i mjeriti.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Osim toga, newsletteri su troškovno vrlo prihvatljiv marketinški alat malim poduzetnicima i obrtnicima, jer ne zahtijevaju velika ulaganja poput drugih marketinškihe metoda (oglašavanje u novinama ili na televiziji).

Iskoristite potencijal prikupljenih e-mail adresa

Svaki poduzetnik i obrtnik, bez obzira na svoju veličinu, u stalnom je kontaktu s potencijalnim klijentima/kupcima svojih usluga/proizvoda, a razmjena kontakata uobičajena je praksa u svijetu poduzetništva. Stoga, takva baza u kojoj se nalaze deseci ili stotine e-mail adresa, može biti itekako učinkovita u poslovanju. Današnji alati za slanje e-mail kampanja omogućuju brzu i efikasnu pripremu i slanje promotivnog e-maila s bilo kojeg računala i u bilo koje vrijeme.

S ciljem pružanja cjelokupne usluge Trijer pruža usluge kreiranja e-mail kampanja, izradu tekstova te vizualno oblikovanje newslettera. Kreiramo e-mail kampanje specijalizirane za uske grupe korisnika ili za široke mase ovisno o potrebama poduzetnika te dostavljamo detaljna izvješća o rezultatima kampanje.

E-mail poruke nezaobilazan su alat svakodnevne komunikacije i kao takve su postale  popularni marketinški alat. E-mail marketing ili newsletter marketing koristan je za poticanje interesa potrošača prema našoj usluzi ili proizvodu. Poruke u newsletterima upotrebljavat ćemo kada ciljanu publiku želimo obavijestiti, savjetovati ili s njom komunicirati o aktualnim događajima.

Kontaktirajte nas